Logo
Formulár na zrušenie
Email
Zadaj svoju e-mailovú adresu, aby sme ti mohli e-mailom poslať potvrdenie o tvojom zrušení.
Meno užívateľa
ID-užívateľa
Zadaj svoje používateľské meno a ID používateľa. Toto je jediný spôsob, ako môžeme identifikovať teba aj zmluvu, ktorú chceš zrušiť.
Zmluva, ktorú chceš zrušiť
Poskytni prosím presné podrobnosti o zmluve, ktorú chceš zrušiť, napr. názov prémiového balíčka.
Dátum zrušenia zmluvy
Ak nezadáš dátum, tvoja zmluva bude zrušená k najbližšiemu možnému dátumu.
Typ zrušenia
Zrušenie k dátumu splatnosti: Zmluvy o prémiových funkciách s minimálnou dobou platnosti a automatickým obnovením môžeš zrušiť (I) pred uplynutím pôvodnej doby platnosti s výpovednou lehotou 7 dní alebo kratšou dobou (ak je dohodnutá) alebo (II) po predĺžení pôvodnej doby platnosti kedykoľvek s výpovednou lehotou jeden mesiac alebo kratšou dobou (ak je dohodnutá). Používateľskú zmluvu (účet) môžeš kedykoľvek zrušiť bez výpovednej lehoty.

Výnimočné zrušenie: Aj keď bola tvoja zmluva uzavretá na minimálnu dobu, môže byť predčasne zrušená z určitého dôvodu, napr. v prípade úmrtia zmluvného partnera. Ak je potrebný dôkaz, napr. v prípade zrušenia z dôvodu úmrtia, môžeš nám ho zaslať e-mailom alebo poslať poštou ako písomnú kópiu.
Kód